Fajny den bez lepku 3. 9. 2021 - aktuální informace

Vážení členové a příznivci,
dnes jsme obdrželi nové instrukce ohledně mimořádných covidových opatření: Veřejné i soukromé společenské akce se mohou konat s limitem účastníků 2000 osob venku a 1000 osob uvnitř, pokud všichni přítomní při příchodu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
 • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

  Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob.

  Zároveň musíme vést evidenci účastníků kvůli trasování. Formulář máme již vytvořený včetně čestného prohlášení pro děti, které jsou testovány ve škole. Upozorňuji, že testování v práci není tentokrát zohledněno.

  Pozitivní informace na závěr, dle předpovědi nemá zítra pršet, tak se to může uskutečnit venku 😊

  Prosím, abyste si na naši akci vzali s sebou potřebná potvrzení, v případě potřeby budeme mít k dispozici také antigenní samotesty ze slin (za 25,-Kč). Počasí by mělo být příznivé, tak věříme, že se naše venkovní akce podaří. Vše je připraveno, těšíme se na vás.

  Výbor KCO-MSK