Příspěvek na péči

JAK ZAŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

30.03.2013 10:53
Kdo o příspěvku rozhoduje a jaké tiskopisy jsou třeba? * o příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (https://portal.mpsv.cz/upcr/kp) * žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář – Oznámení o poskytovateli pomoci...

Příspěvek na péči od 1/1/2012

30.03.2013 10:46
Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a je určen na úhradu za pomoc, která je osobě se zdravotním postižením poskytována rodinným příslušníkem, osobou blízkou,...

ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ OD 1/1/2012

30.03.2013 10:54
ZMĚNY OD 1/1/2012 * došlo k výraznému zjednodušení a větší efektivitě při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči podle mezinárodního modelu hodnocení zdravotního stavu (tzv. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví) * posudkoví lékaři již popisují...

ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE

30.03.2013 10:50
ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE Podmínky: * podle zákona o sociálních službách platí, že ASISTENTEM SOCIÁLNÍ PÉČE může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá (zdravotní způsobilost se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních sužbách) * jedná se o jinou...