JAK ZAŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK


Kdo o příspěvku rozhoduje a jaké tiskopisy jsou třeba?
  • o příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (https://portal.mpsv.cz/upcr/kp)
  • žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář – Oznámení o poskytovateli pomoci (https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome)
  • kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vydávají rozhodnutí na základě vypracovaného zdravotního posudku Lékařskou posudkovou službou ČSSZ (LPS ČSSZ), podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetření

    Na co se zaměřit při podávání žádosti o příspěvek na péči o dítě s celiakií: Dítě s celiakií zpravidla nezvládá 3 úkony: stravování, péči o zdraví a osobní aktivity. Je ale nutné, aby posudkový lékař měl k dispozici dostatek podkladů a lékařských odborných zpráv, ze kterých tato skutečnost jednoznačně vyplyne. Pokud pediatr do zprávy napíše pouze: celiakie, není divu, že posudkář PnP nepřizná. Žadatel má možnost se k návrhu rozhodnutí, před jeho oficiálním vydáním, vyjádřit. Už tam je možné návrh zamítaného rozhodnutí rozporovat a svůj nesouhlas zdůvodnit, popř. předložit jiné lékařské zprávy. Pokud bylo přesto vydáno zamítané rozhodnutí, je třeba se obratem odvolat (do 15 dní, což je na rozhodnutí napsáno). Do odvolání je nutno napsat, proč s původním rozhodnutím nesouhlasíte.

    Opět bude možný souběh rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči: Pokud je v rodině dítě s celiakií, které by mohlo obdržet příspěvek na péči, ale příspěvek na péči nebyl přiznán z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, tak je nezbytné o příspěvek na péči požádat Úřad práce na příslušném formuláři. Obdobně je tomu i opačně. Rodina, která pobírala příspěvek na péči u dítěte do 4 let věku a nepobírala rodičovský příspěvek, si o něj může požádat. Pravděpodobná výše rodičovského příspěvku bude stanovena tak, že by měla činit podíl z částky 220 000,- Kč za 48 měsíců. Záleží také na tom, zda rodina již nějakou částku z rodičovského příspěvku vyčerpala.