1. setkání členů KCO-MSK v roce 2016 - členská schůze 17. 2. 2016 na SOŠ waldorfská, Klicperova 504, O.-Mariánské Hory

03.02.2016 15:36

Pozvánka na setkání členů KCO-MSK Členská schůze

 

Účast nadpoloviční většiny členů je nutná !!!

                                                    

Zveme všechny členy a zájemce o členství na setkání KCO-MSK ve středu

17. února 2016 od 17:00 cca do 19:00 hodin

(pro ty, kteří nestíhají a chtějí přijít později – ukončení cca v 19:00)

v budově Střední odborné školy waldorfské, Klicperova čp. 504, Ostrava – Mariánské Hory

Na schůzce budeme předávat katalogy CELIATICA na rok 2016 (sponzorský dar firmy Eurozona s. r. o.) – všichni účastníci této schůzky (registrovaní i neregistrovaní členové) získají katalog zdarma

Program:

1.       Prezentace firmy – první čistě bezlepková restaurace v Ostravě se představí i s ochutnávkou

 

2.      Členská schůze:

•           Úvod: Zhodnocení dosavadní činnosti, poděkování za dosavadní práci

•           Představení Výboru KCO-MSK, změny ve složení Výboru

•           Výroční zpráva KCO-MSK za rok 2015, prezentace akcí 2015 (Birková, Vaněk)

•           Zpráva o hospodaření za rok 2015 (Zemláková)

•           Plán činnosti KCO-MSK na rok 2016

•           Podání projektů na rok 2016

•           Informace o plánovaném projektu Bezlepkový inspektor

•           Dohody o spolupráci (školy, firmy, prodejny, lékaři)

•           Rozdělení úkolů pro další období mezi aktivní členy, plán činnosti Výboru KCO-MSK

•           Informace o členské základně, evidenci členů, registrované a neregistrované členství KCO-MSK - členské příspěvky (Janáčková)

•           Organizační záležitosti (placení členských příspěvků, předávání členských průkazů, katalogů CELIATICA, propagačních a edukačních materiálů apod.)

•           Aktuální informace, diskuse, výměna zkušeností

 

3.      Přednáška o stravování ve školních jídelnách - Hana Weissmannová

 

pozvánka: Pozvánka na členskou schůzi - 17. 2. 2016 s mapkou