2. celostátní sraz celiaků v Ostravě

22.08.2016 19:44

Zveme zájemce z řad veřejnosti, členů KCO-MSK, zájemců o členství - tedy všechny, kteří se zajímají o problematiku celiakie či bezlepkové diety na 2. ročník celostátního srazu celiaků, který proběhne dne 8. 10. 2016 v době od 9:00 do 13:00 h v prostorách SOŠ prof. Z. Matějčka v O.-Porubě.

Pozvánka:Pozvánka s programem