ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE

30.03.2013 10:50

ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE

Podmínky:

* podle zákona o sociálních službách platí, že ASISTENTEM SOCIÁLNÍ PÉČE může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá (zdravotní způsobilost se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních sužbách)

* jedná se o jinou než blízkou osobu (např. soused), která není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb

* asistent sociální péče je povinen s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci

* náležitosti smlouvy:

o označení smluvních stran

o rozsah pomoci

o místo a čas poskytování pomoci

o výše úhrady za pomoc

* úhradu za poskytnutou pomoc hradí asistentu sociální péče závislá osoba ze svého příspěvku na péči a zároveň je povinna uvést tuto skutečnost také do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci

Výhody:

* v případě, že asistent pečuje o jinou osobu než osobu blízkou, je z úhrnu jeho příjmů plynoucích z péče o poživatele příspěvku osvobozen od daně z příjmů příjem do 12 000 Kč (příjmy přesahující tuto částku podléhají dani z příjmů – podle znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů)

* pokud asistent sociální péče odvádí řádnou péči, není omezen v počtu osob, o které může pečovat