Celostátní setkání celiaků dne 8. 10. 2016 - seznam firem, přednášky a poradenství

21.09.2016 22:55

Zajištěné přednášky a prezentace na akci 2. ročník Celostátního setkání celiaků v rámci bloku odborných přednášek:

1. MUDr. Vít Šmajstrla: Život bez lepku - trend dnešní doby

2. MUDr. Ivo Lochman: Možnosti sérologických vyšetření při podezření na celiakii

3. Bc. Romana Řehořová: Kvalita života a problematika pacientů s onemocnění celiakie- výsledky dotaz. šetření k bakalářské práci z 1. celostátního setkání

4. Bc. Andrea Fialová: "Dobrá rada nad zlato..."

 

Poradenství budou zajišťovat nutriční terapeutky Bc. Andrea Fialová a Bc. Olga Plačková a z Vítkovické nemocnice a členka KCO-MSK dětská setra DiS. Kateřina Kolářová.

Seznam firem, které se našeho setkání zúčastní: Seznam firem