Členská schůze 17.2.2016

21.02.2016 20:03

Dne 17.2.2016 proběhla ve SOŠ waldorfské Členská schůze KCO-MSK, které se zúčastnilo 29 členů, z toho 26 registrovaných. Přítomní byli seznámeni s činností klubu v roce 2015 a s plánovanými akcemi na rok 2016, Součástí našeho setkání byla také prezentace bezlepkové restaurace z Ostravy Fresh Freaks s ochutnávkami. Přítomní obdrželi katalog Celiatika na rok 2016 a propagační materiály KCO-MSK. Počet zúčastněných registrovaných členů byl však nízký, proto schůze nebyla usnášeníschopná. Další setkání plánujeme na středu 9.3.2016, součástí tohoto setkání bude náhradní členská schůze (v soulladu se stanovami KCO-MSK).

Prezentace z únorového setkání:prezentace ze schůze-word