Dotazník na téma: Problematika zvládání zátěže a potřeby péče v rodině s gastrointestinálně nemocným dítětem

29.07.2014 20:32

Vážená paní, pane,

jmenuji se Svatava Klubusová a jsem studentkou 1. ročníku studijního oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Ve své diplomové práci se věnuji tématu „Problematika zvládání zátěže a potřeby péče v rodině s gastrointestinálně nemocným dítětem“. Rodiny, jejichž děti trpí určitou gastrointestinální chorobou, mají někdy specifické starosti nebo problémy. Chceme- li se cíleně zaměřit na zlepšení ošetřovatelské péče u těchto dětských pacientů, je nutné tyto specifické potřeby a problémy odhalit. Ráda bych Vás, milí rodiče touto cestou požádala o vyplnění předloženého dotazníku. Dotazník je zcela anonymní. Prosím Vás o vyplnění všech otázek, není-li uvedeno jinak. Každá Vaše odpověď je správná. Předem Vám děkuji za spolupráci a čas, který jste strávili při vyplňování tohoto dotazníku.

 

Odkaz na dotazník: https://www.survio.com/survey/d/Y7Q6G6R8V8F9V2K3U

 

Srdečné díky, s pozdravem
Svatava Klubusová,
studentka Ostravské univerzity v Ostravě