Konference "ŽIVOT S CELIAKIÍ" v Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy - 14. 10. 2015

12.10.2015 23:14

Dne 14. 10 2015 se uskuteční Konference "ŽIVOT S CELIAKIÍ" v Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy. Konference je určena převším zdravotním sestrám a pracovníkům v oblasti zdravotnictví, mohou se jí ovšem zúčastnit také další zájemci o odbornou problematiku celiakie z řad veřejnosti. Přednášet budou odborní lékaři, zástupci vysokých škol a členové Klubu celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj. Akce se také zúčastní fitma Zdravý styl z Ostravy, která je hlavním dodavatelem bezlepkových potravin do nemocnice, bude tam také stánek s portfoliem enterální výživy Abbott –sipping /Ensure Plus,Glucerna ,Advance,Prosure/. Konferenci podpořilo finančně Statutární město Ostrava.

Program: Konference Život s celiakií- MNO