Pozvánka na 13. setkání KCO – Valná hromada

10.09.2014 17:00

Zveme všechny členy, rodinné příslušníky a příznivce na setkání KCO ve středu

10. září 2014 v 17:00

v budově Střední zdravotnické školy Ostrava-Vítkovice na ulici 1. máje (odloučené pracoviště SZŠ). Příchod je nejkratší z Mariánského náměstí po ulici 1. máje (za budovou Telecomu) cca 5 minut pěšky (viz mapka pod textem) – budova po levé straně u zastávky autobusu.

Program:

1. návrh úprav ve stanovách (viz příloha č. 1)

2. návrh složení výboru KCO

3. zpráva o hospodaření

4. projekty – rok 2014

5. projekty – příprava na rok 2015

6. spolupráce (SZŠ O.-Vítkovice, SOŠ Z. Matějčka O.-Poruba, Labužník F-M, Zdravá Vařečka O.-Zábřeh, MNO Fifejdy), KP Ostrava, Unie celiaků, možná Spolek lékařů Ostrava-MUDr. Mrázek)

7. Konference Život s celiakií – 9. 10. 2014

8. program na období od září 2014 do prosince 2015 ((viz příloha č. 2)

9. diskuse

 

Jedná se o velmi důležitou schůzku, prosím, abyste přišli v hojném počtu!!!