Účast členek KCO MSK na II. kongresu pediatrů a dětských sester v Ostravě

04.03.2015 21:48

V prosinci loňského roku jsem byla telefonicky oslovena redaktorkou fy Solen, zda bych se aktivně nezúčastnila pediatrické konference, která se má konat v únoru r. 2015 v hotelu Clarion, a to jako aktivní člen s příspěvkem do tématického bloku „Můj život s celiakií“.

Dlouho jsem se nerozmýšlela, prezentovat se vedle takových odborníků jakými jsou prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc, interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha a MUDr. Pavel Fruhauf, CSc, primář Kliniky dětského a dorostového lékařství při 1. LF UK s VFN v Praze, byla pro mne obrovská čest i výzva, oba jsou našimi nejuznávanějšími specialisty na choroby gastrointerstinálního traktu, hlavně celiakie, v ČR.

Konference byla dvoudenní, 5. - 6. února. Konala se v konferenčních prostorách hotelu Clarion za účasti mnoha farmaceutických firem. Současně s konferencí Pediatrie pro praxi, která byla zaměřena na pediatry a dětské sestry probíhala ve vedlejším sále konference Medicína pro praxi pro praktické lékaře a sestry.

Pro mne jako dětskou sestru byla témata obou dnů velice zajímavá a vyčerpávající. Začala 5. února blokem o poruchách výživy, pokračovala  novinkami v sociální pediatrii, tolik diskutovanou alergologií. Mne jako sestru pracující v neonatologii zajímala i problematika rané péče, která uzavírala program prvního dne.

 Druhý den byl program pro obě konference společný. Začal velice zajímavým blokem "Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu vyšetřovatele, státního zástupce a soudce". Pokračoval blokem kazuistik a na závěr byl náš "Život s celiakií".

Bohužel se nakonec omluvil profesor MUDr. Frič z důvodu nemoci, takže jsem byla trošku zklamaná, že se s tímto lékařem osobně nesetkám a nebudu mít možnost s ním pohovořit, měla jsem připravenou spoustu otázek.

Jeho prezentaci ovšem začlenil do své přednášky MUDr. Fruhauf, takže jsme slyšeli vyčerpávající prezentaci nejen na téma celiakie v dětském věku, ale i veškeré novinky v diagnostice, screeningu a léčbě dospělých. Přednáška byla zčásti pojata s humorem a doplněna o problematiku "bezlepkového stravování" jako "moderního trendu" ve zdravé výživě nejen ve světě, ale i u nás.

Já jsem účastníky konference seznámila s "mou cestou k bezlepkové dietě" a následně jsem z pohledu zdravotnického pracovníka využila formou interpretace sdělení na sociální síti – facebooku - zkušenosti pacientů celiaků a jejich rodin s přístupem k poskytování a kvalitě jejich dietní stravy během hospitalizace ve zdravotnických zařízení různého typu nejen v ČR ale i v zahraničí.

Závěrečnou přednášku prezentovala předsedkyně našeho KCO-MSK Mgr. Eliška Birková, která byla organizátory také pozvána a seznámila přítomné s prací našeho Klubu, možnostmi spolupráce se zdravotnickými pracovníky, osobními zkušenostmi dlouholetého celiaka a problémy, s nimiž se člověk s celiakií setkává v každodenním životě.

Velmi zdařilou nejen pro zúčastněné ale i pro organizátory byla prezentace fy Knappe, výrobce bezlepkového pečiva a cukrárenských výrobků, která je partnerem KCO-MSK. Na jejich vynikajících výrobcích si v rámci přestávek pochutnávali všichni.

Ještě jednou bych chtěla poděkovat organizátorům za pozvání. Jsem ráda, že jsem mohla svou prezentací pomoci rozšířit informovanost o problematice života s bezlepkovou dietou, a to hlavně mezi odborný zdravotnický personál, mezi který sama patřím a spolu s mou kolegyní seznámit účastníky s možnostmi spolupráce s naším spolkem, což rozšíří množnosti pomoci nově diagnostikovaným celiakům a jejich rodinám.

 

Zpracovala: Pavlína Grichová