Zpráva ze 3. setkání KCO – 1. Valná hromada Klubu celiakie, o. s.

23.03.2013 12:08

Toto setkání proběhlo podle plánu dne 20. 3. 2013 opět v salonku restaurace U Kocoura. Potěšitelné bylo, že se nás sešlo poměrně hodně, dokonce si někteří již museli přidávat židle. Po zahájení a uvítání nových členů jsme se navzájem představili a vyměnili si své názory a zkušenosti. Všichni přítomní se shodli na tom, že pokud člověk není se svým problémem sám, lépe se s ním vyrovnává.

Pak jsme schválili stanovy Klubu celiakie, o. s. a zvolili 3-člennou výkonnou radu ve složení: Mgr. Eliška Birková, Ing. Antonín Birka, Hana Weissmannová. Naplánovali jsme několik akcí, které bychom chtěli v letošním roce uskutečnit a projednali jsme pár návrhů, které bychom rádi prosadili. Z těchto plánů a návrhů uvádím alespoň některé:

  • zúčastnit se setkání celiaků v Brně, akce pro celiaky v hypermarketu Globus Ostrava, uspořádat exkurzi do výrobny bezlepkových potravin, společné vaření apod.
  • poskytovat poradenskou činnost začínajícím celiakům – zájemci o informace mohou napsat na náš e-mail nebo zavolat na tel č. uvedené na našich webových stránkách
  • navázat spolupráci s ostatními organizacemi, které se zabývají celiakií (KC Brno, Celia – život bez lepku, Společnost pro bezlepkovou dietu, Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu, Sdružení celiaků ČR, Národní rada zdravotně postižených ČR apod.)
  • sledovat novinky v oblasti diagnostiky, vyšetření, léčby atd. v oblasti celiakie
  • navázat spolupráci s odborníky
  • vytvořit databázi MŠ, ZŠ, příp. SŠ, kde jsou ochotni vařit, příp. ohřívat bezlepkovou stravu
  • vytvořit databázi restaurací, kde jsou ochotni upravit bezlepkové jídlo
  • prosazovat některé návrhy do legislativy (např. požadavek označování alergenů v pokrmech, které připravují provozovny veřejného stravování)

To jsou tedy hlavní plány a úkoly, na kterých bychom chtěli pracovat a o nichž budeme své členy informovat.

Při projednávání našich záležitostí jsme si mohli pochutnávat na výborných dalamáncích, chlebu a muffinech, které přinesli někteří členové na ochutnání. Recepty zveřejníme na našich stránkách.

Rádi přivítáme jakýkoli návrh, nápad, nabídku pomoci. Ozvěte se na náš e-mail, příp. zavolejte.

Eliška Birková