Přihlášku ke členství je možno stáhnout zde

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu klubcelostrava@seznam.cz

Členství, práva a povinnosti členů spolku podle stanov z 1. 4. 2019:

Členství ve spolku je dobrovolné. O přijetí za člena rozhoduje Výbor. Řádné členství:

Řádným členem spolku se stává každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a posláním spolku, odevzdá správně vyplněnou přihlášku a zaplatí jednou ročně členský příspěvek. Je-li členem dítě do 15- let věku, přebírá jeho práva a povinnosti zákonný zástupce dítěte. Řádní členové zaplatí stanovenou výši členského příspěvku a následně obdrží členský průkaz s roční platností. Členský příspěvek se platí vždy na rok od prvního či předchozího zaplacení (např. od listopadu 2018 do listopadu 2019) – platnost je vyznačena na členském průkazu Placení členského příspěvku a vyzvednutí členského průkazu:
1) Osobně na kterékoli akci KCO-MSK nebo v úředních hodinách v klubovně KCO-MSK ve výši 150,- Kč/rok
2) Platbou na účet a zasláním členského průkazu poštou: 150,- Kč + 20,- Kč (poštovné) – celkem 170,- Kč/rok (do poznámky prosíme uvést jméno a příjmení člena)

Číslo účtu KCO-MSK pro placení členských příspěvků:

2200751078/2010 - Fio banka