Kdo jsme:

Jsme nezisková organizace – občanské sdružení, jehož hlavním cílem je pomáhat lidem s nesnášenlivostí lepku a s přidruženými chorobami – celiakie, alergie na lepek, Duhrinova choroba apod.

Působíme především v Ostravě, ale chceme pomáhat i všem ostatním celiakům, kteří potřebují pomoc a podporu. Mnohé naše aktivity mají celostátní charakter (např. informace na webových stránkách, projekt Bezlepkový inspektor, projekt Moje cesta k diagnóze celiakie a vyrovnání se s bezlepkovou dietou, projekt Celostátní setkání celiaků v Ostravě, poradenská činnost). Členství v naší organizaci není vázáno na bydliště v určitém regionu, již nyní máme členy také z jiných krajů.

 

* Zajišťujeme poradenství začínajícím i pokročilejším celiakům

* Pořádáme akce pro členy i pro veřejnost – pozvánky zasíláme členům KCO-MSK e-mailem a zveřejňujeme je na našich webových stránkách

* Pořádáme odborné přednášky a besedy o bezlepkové dietě

* Pořádáme odborné konference ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními (nemocnice, střední odborné školy, nutričními terapeuty apod.)

* Vyměňujeme si vzájemné zkušenosti

* Pořádáme jednorázové aktivity – např. bezlepkové vaření a pečení, Den dětí, prezentace firem, vyměňujeme si ověřené recepty

* Jsme členy Komunitního plánování města Ostravy, spolupracujeme s Národní radou pro zdravotně postižené, s Klubem celiakie Brno, s organizacemi Celia – život bez lepku, Společnost pro bezlepkovou dietu apod.

* Chceme zajistit co nejširší informovanost a pomoc lidem, kteří trpí nesnášenlivostí lepku

* Chceme šířit osvětu hlavně v oblastech školství, zdravotnictví a gastronomie

* Chceme, aby se lidé (děti i dospělí), kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu (příp. podobné diety), mohli plnohodnotně věnovat stejným aktivitám jako zdraví lidé (cestování, sport, stravování ve školních, závodních i veřejných zařízeních apod.)

* Chceme zajišťovat poradenství a pomoc lidem, kteří ještě nemají diagnostikovánu celiakii, ale trpí různými zdravotními problémy

Co nabízíme členům KCO - MSK:

* Bezplatné poradenství na našich pravidelných setkáních (odborné přednášky, výměna zkušeností, ochutnávky bezlepkových potravin, bezlepkové vaření apod.)

* Účast na setkáních také pro rodinné příslušníky

* Získání katalogu Celiatic od firmy EUROZONA s.r.o.

* Slevy na vybrané výrobky u vybraných prodejců (aktuální slevy budou zveřejňovány na webu v záložce PARTNERSKÉ FIRMY)

* Individuální poradenství prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo osobně (především pro mimoostravské členy a ty, kteří se nemohou účastnit našich setkání)

* Pravidelné zasílání informací na e-mail (především mimoostravským členům nebo těm, kteří se nemohou účastnit našich setkání) – výtah z přednášek, aktuální informace o bezlepkových výrobcích, zkušenosti a rady členů, organizační záležitosti

* Možnost účasti na dalších aktivitách KCO-MSK (Konference Život s celiakií, Celostátní sekání celiaků v Ostravě, aktivity spolupracujících organizací apod.)

* Možnost stát se bezlepkovým inspektorem

* Pomoc při jednání se školními jídelnami, institucemi apod.

 

Odborná knihovna KCO - MSK

Nabídka půjčování odborné literatury o celiakii a zdravém stravování a kuchařek pro bezlepkovou dietu:

Půjčení je možné nejen pro členy Klubu celiaků, ale i pro příznivce, doba na vrácení literatury jsou 3 týdny. Počítejte, prosím, s tím, že za každou půjčenou knihu zaplatíte vratnou kauci (cca v hodnotě knihy).

Adresa knihovny: Raisova 9, Ostrava-Mariánské Hory (kancelář KCO-MSK) - po předchozí tel. domluvě s členkou KCO-MSK Lenkou Gajdošovou: 702 682 359

Seznam literatury k 1. 10. 2014: ODBORNÁ KNIHOVNA - na web.xls (31744)

 

Jak se stát členem:

* přihlásit se prostřednictvím telefonátu, e-mailu na zveřejněných kontaktech, vyplněním a odesláním přihlášky

* každý člen obdrží členskou průkazku (na některé z akcí klubu osobně, po domluvě je možné zaslat poštou za poplatek - poštovné a balné)

 

 

Podle stanov z 10. 9. 2015 máme v KCO-MSK dva druhy členství (každý si může vybrat, jakým členem chce být):

 1. platící (evidováni jako tzv. registrovaní) členové :
 • mají právo hlasovat na členské schůzi a volit členy Výboru
 • budou mít přednostní právo získat případné dárky od sponzorů (balíčky pro děti na Mikuláše, apod.)
 • budou mít bezplatný vstup na akce pořádané klubem – např. besedy s odborníky, přednášky, prezentační akce, bezlepkové vaření (s výjimkou příspěvku na případné náklady)
 • získají bezplatně písemné edukační materiály
 • členský příspěvek byl schválen ve výši 150,- Kč/rok
 • zasílání informací e-mailem, možnost využití odborné knihovny klubu, účast na všech aktivitách klubu pro sebe i rodinné příslušníky, slevy u vybraných partnerů                                                                                                                                                 
 1. neplatící (evidováni jako tzv. neregistrovaní členové) :
 • na členské schůzi mají hlas poradní
 • zaplatí symbolický poplatek za vstup na vybrané akce pořádané klubem (60, - až 100,- Kč) - např. besedy s odborníky, přednášky, prezentační akce, bezlepkové vaření (+ příspěvek na případné náklady)
 • symbolický poplatek za vybrané písemné edukační materiály
 • zasílání informací e-mailem, možnost využití odborné knihovny klubu, účast na všech aktivitách klubu pro sebe i rodinné příslušníky, slevy u vybraných partnerů 

 

Každý člen si může vybrat druh členství, způsob vyzvednutí členského průkazu a katalogu CELIATIKA (osobně, poštou) i způsob úhrady (osobně, na účet). 

Členský příspěvek se platí vždy na rok od prvního či předchozího zaplacení (např. od listopadu 2015 do listopadu 2016). Při nezaplacení členského příspěvku členství přechází na neregistrované a naopak.

Výkonný výbor tvoří:

* Mgr. Eliška Birková – předsedkyně KCO, bezlepkovou dietu drží již 15 let, pracuje ve školství, zajišťuje organizační záležitosti organizace, kontakty na partnery, školní jídelny, poskytuje poradenství, vytváří edukační materiály

* Ing. Robert Vaněk – místopředseda KCO, bezlepkovou dietu drží 4. rokem, vede webové stránky organizace, zajišťuje spolupráci s firmami

Pavlína Grichová - dětská sestra, poskytuje odborné poradenství, pomáhá při zajišťování aktivit KCO, zajišťuje přednášky

* Ing. Stanislava Klečková - vede evidenci členů, pomáhá s organizací aktivit, vede kurzy bezlepkového pečení

* Mgr. Luděk Uhrovič - učitel, pomáhá s organizací aktivit pro děti

Další aktivní členové:

Mgr. Hana Weissmannová – bezlepkovou dietu drží její dcera, monitoruje školní jídelny, pomáhá s organizací klubových aktivit

Kateřina Kolářová, DiS - dlouhodobě drží bezlepkovou dietu, poskytuje poradenství, přednáškovou činnost

Lenka Gajdošová - drží bezlepkovou dietu, pomáhá s organzováním aktivit KCO-MSK 

 

Propagační plakátek ke stažení:

Plakat-Klub celiaku-4krat.doc (35 kB)