Vážení a milí současní i předchozí členové a příznivci KCO-MSK,

Vstoupili jsme do nového roku 2021 a přes nadále nepříznivou epidemiologickou situaci pokračujeme v naší činnosti.
Nejprve připomínám, že tentokrát vybíráme členské příspěvky do konce února (150,- Kč + 20,- poštovné). Můžete je zaslat na účet 2200751078/2010 - Fio banka. Nezapomeňte uvést jméno.
Pokud by měl někdo problém s platbou na účet, nabízíme ještě možnost zaplatit členský příspěvek v pondělí 1. 3. 2021 v klubovně KCO-MSK, Raisova 7, Ostrava-Mariánské Hory v době úředních hodin od 16 do 18 hodin.
V případě neuhrazení členského příspěvku bude v souladu se stanovami ukončeno Vaše členství v KCO-MSK. Pokud byste se v budoucnu chtěli znovu stát členy, bude potřeba podat novou přihlášku.

Budeme rádi, pokud s námi zůstanete a přijmete pozvání na naše aktivity (věříme, že situace bude později příznivější a podaří se nám uspořádat i prezenční aktivity), případně svým členstvím a zaplacením členského příspěvku podpoříte naši činnost.

Připomínám výhody členství v KCO-MSK – práva členů (řádní a čestní členové):
 • Být informován o aktivitách spolku
 • · Na poskytnutí informačních a edukačních materiálů vydaných spolkem
 • Na účast na akcích pořádaných spolkem (podle možností zdarma) – většina akcí je podporována sponzory, kteří zajišťují občerstvení a příp. drobné dárky
 • Řádní členové a zákonní zástupci dětí – členů do 15 let věku mají právo hlasovat na členské schůzi a volit členy Výboru
  ……………………………..

  První akcí, kterou máme v plánu letos uspořádat, je členská schůze (pouze pro řádné členy), kterou uspořádáme online formou v pondělí 8. 3. od 17:30 hodin. Připomeneme, které aktivity jsme zvládli v minulém nepříznivém roce, které aktivity plánujeme pro letošní rok a s jakými finančními prostředky jsme vloni hospodařili. Vzhledem k tomu, že jedna členka Výboru rezignovala na svou funkci, bude se na členská schůzi schvalovat nové složení výboru. Prosíme tedy o co největší účast platících členů (příp. zákonných zástupců dětí), aby členská schůze byla usnášeníschopná.
  Cca týden dopředu Vám zašleme pozvánku s přístupem na Váš e-mail.
  Přejeme všem úspěšný a šťastný rok 2021 a doufáme, že se budeme na našich akcích potkávat osobně.

  ---------------------------------------

  Výbor KCO-MSK