Náhradní členská schůze 13. 3. 2023 v 16:00h

Vážení a milí členové,
dne 20. 2. 2023 proběhla členská schůze KCO-MSK. Zápis ze schůze je zde. Vzhledem k tomu, že schůze nebyla usnášeníschopná, podle stanov KCO-MSK se bude konat dne 13. 3. 2023 v 16:00 h náhradní členská schůze. Podle domluvy tato členská schůze schůze proběhne on-line formou. Na Váš e-mail budou zaslány přístupové údaje.
Na náhradní členské schůzi vám stručně představíme plán aktivit na letošní rok, budeme jednat o návrhu na zvýšení členských příspěvků a budeme o návrhu (případně dalších návrzích) hlasovat.

Chtěli bychom vám také představit nový systém pro evidenci členů, který bude sloužit nejen k lepšímu přehledu, ale také ke komunikaci.
Pokud budete mít nějaké dotazy či příspěvky k diskusi, rádi vám dáme prostor.
Připomínám, že je stále možné zaplatit členský příspěvek na rok 2023 - informace zde