Pozvánka na Setkání celiaků v Brně

Zveme Vás na tradiční Setkání celiaků v Brně.

Termín – sobota 19.10.2019 v prostorách Kongresového centra.

Hlavním cílem tohoto Setkání je presentace výrobců a prodejců bezlepkových produktů a hlavně jejich ochutnávky a výhodné nákupy.

Přístup na Setkání je hlavním vstupem přímo od zastávek tramvají z ulice Hlinky. Pro řádné členy Asociace jsme opět připravili výhodu – pokud máte uhrazení členský příspěvek alespoň za jeden kalendářní rok (2019 nebo 2020) můžete využít přednostního vstupu na Setkání o půl hodiny dříve, tedy již od 8:30 hod. K tomu účelu bude sloužit druhý (vzdálenější) vstup za hlavním vstupem na Setkání. Přítomným pořadatelům předložte Členský průkaz nebo se prokažte jiným dokladem, aby Vás mohli identifikovat podle seznamu členských příspěvků. Bude zde i možnost uhrazení členského příspěvku a zajistit si tak tuto výhodu.
Pro ostatní návštěvníky bude Setkání zpřístupněno v 9:00 hod. Upozorňujeme, že z organizačních důvodů není možné do výstavních prostor vstoupit dříve!

Odborné přednášky a kontrolní vyšetřování ultrazvukem na tomto Setkání opět zprostředkují odborníci z FN Brno.

Někteří vystavovatelé nabízí osvědčenou službu – objednávku prostřednictvím internetu. Podrobnosti najdete na jejich i našich webových stránkách a průběžně je budeme doplňovat.

Zboží pak bude u stánku příslušného vystavovatele rezervováno na vaše jméno. Pokud neznáte sortiment, můžete jej najít na webových stránkách příslušných vystavovatelů.

Srdečně zveme všechny, kterých se problematika bezlepkových potravin dotýká, kteří chtějí ochutnat nové výrobky, vyzkoušet nové dodavatele a také využít výhodného prodeje od zúčastněných společností.