Bezlepkové stravování

Na oběd mohou i žáci s dietou

08.11.2015 19:30
Frýdek-Místek, Třinec - Děti, které musejí dodržovat bezlepkovou a bezlaktózovou dietu, mohou v některých frýdecko-místeckých školách obědvat v jídelně stejně jako ostatní žáci. Speciálně připravené obědy mají nyní žáci na osmi základních školách, které zřizuje město. „Dietní...

Školka musí ohřát jídlo, které si alergické dítě donese, míní ombudsmanka

  15:56
 
Děti s potravinovými alergiemi si často nosí do školek vlastní jídlo. Někteří z kuchařů jim ho ale odmítají ohřát. Podle ombudsmanky Anny Šabatové tím mohou porušovat nejen školský, ale i antidiskriminační zákon.

Z výzkumu ombudsmanky vyplývá, že za poslední tři roky se s požadavky na poskytování speciální stravy dětem setkala zhruba polovina kuchařů v 800 mateřinkách v Česku. Většina z nich nemá s úpravou stravy problém a snaží se vycházet dětem vstříc. Pouze pět procent z nich žádostem nevyhovělo, nebo jim vyhovělo jen částečně.

Pokud školka odmítne připravovat speciální jídlo pro děti s dietou, musí k tomu mít objektivní důvody jako nedostatek prostoru, technického vybavení či personálu, doplnila Šabatová.

„Školka v takovém případě nesmí začít na rodiče vyvíjet nátlak, aby dítě docházku do školky ukončilo. Naopak, je povinností školky hledat a přijmout jiné opatření, zejména umožnit, aby si dítě nosilo z domu vlastní dietní jídlo, které mu školka v době oběda ohřeje. Pokud by školka odmítla i donášku vlastního jídla, fakticky by úplně znemožnila stravování, což by znamenalo porušení zákona,“ uvedla Šabatová.

Nejčastěji rodiče pro děti vyžadují bezlepková nebo bezlaktózová jídla. Úpravu stravy je často potřeba přizpůsobit i dalším potravinovým alergiím, jako jsou alergie na kakao, ořechy či rajčata.

„Zjistili jsme, že pokud to jde, snaží se školky s rodiči domluvit například tak, že některá jídla podává školka, některá si dítě nosí z domu. Důvodem úplného odmítnutí byla nejčastěji skutečnost, že se v mateřské škole nevaří a strava se pouze dováží z jiného zařízení,“ doplnila veřejná ochránkyně práv.

Z 213 požadavků na bezlepkovou dietu vyhověly školky ve 201 případech. Obdobně ze 155 žádostí o bezlaktózovou stravu školky umožnily tuto dietu 152 dětem. Školky vycházejí vstříc i vegetariánům, kdy ze 47 požadavků jich uspělo 41.

Právě připomínky lidí ke školnímu stravování daly podnět k výzkumu ombudsmanky. Nejčastěji se na ni obrací rodiče dětí - celiaků, kteří mohou jíst pouze bezlepkovou stravu, a proto školky odmítají dítě přijmout. Jedna ze stěžovatelek například vnímala jako ponižující a diskriminující, když ředitelka školky odmítla přijmout jejího syna do školky, protože potřeboval bezlepkovou a bezlaktózovou dietu. Nechtěla ženě ani dovolit, aby synovi nosila speciální stravu sama.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/kuchari-ve-skolkach-musi-detem-ohrivat-prinesene-jidlo-pgi-/domaci.aspx?c=A150824_154152_domaci_ale#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

Školní jídelny

MŠ Šoupala - dietní stravování

Mateřská škola J. Šoupala 1611 a odloučené pracoviště Mateřská škola J. Skupy 1642 v Ostravě – Porubě nabízí možnost bezlepkového stravování pro děti, které kvůli svému zdravotnímu stavu musí dodržovat dietu. Pro děti s celiakií zajišťujeme celodenní stravování. Využijte možnost přihlásit své dítě. V době zápisu současně proběhne den otevřených dveří. Termín zápisu, který se obvykle koná v březnu, bude upřesněný na našich webových stránkách (www.skupysoupala.cz).

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy.

Ostravské školní jídelny začnou více myslet na děti s dietami - Moravskoslezský deník

Projekt Magistrátu města Ostravy pro školní jídelny na rok 2016

MŠMT ocenilo Magistrát – 1. místo za kampaň „Školní jídelny zdravě a chutně“  z 53 podaných návrhů za:  

          Pořádání soutěží pro školní jídelny

          Aktivní přístup k probematice školního stravování

·         Pořádání školení a seminářů pro pracovníky školních jídelen

·         Podporu zapojení žáků do problematiky zdravého životního stylu prostřednictvím školního stravování

·         Aktivity v oblasti vyhodnocování žákovských kolektivů při příležitosti Dne dětí

·         Příkladnou spolupráci s dalšími partnery (KHS)

·         Získání a zapojení odborníků do projektu.

 

Inspirací pro vznik kampaně bylo 70. výročí vzniku školního stravování a účast na konferenci k problematice školního stravování organizované MŠMT na podzim 2014 v Praze a Brně. Zde zaznělo např.  že funkce školních jídelen  není v dnešní době jen sytící, ale že dětem by měla být podávána strava čerstvá, pestrá, bez dochucovadel a mělo by se zohlednit stravování dětí s alergiemi a celiakií.

 

Jako cíl kampaně jsme si vytýčili zvýšit kvalitu stravovací služby ve školách, vhodně propojit problematiku školního stravování se školními vzdělávacími programy škol na území města, probudit zájem a vzájemnou spolupráci dětí i dospělých na kvalitě školního stravování.  Vyhodnocení škol, školních jídelen a kuchařek zapojených do kampaně,  proběhne v 21.6. 2016 v Divadle loutek Ostrava.

 

Oddělení školství monitoruje průběžně účast škol na jednotlivých aktivitách zařazených  do  kampaně a vede si přehlednou tabulku.

 

Partnery kampaně jsou:  MŠMT, Krajská hygienická stanice, Česká školní inspekce, MAKRO, Ahol s.r.o., Dušní 1106/8, O.- Vítkovice, Střední škola společného stravování, Krakovská 33/1095, O.- Hrabůvka, Fabex media s.r.o., Divadlo loutek Ostrava.

 

V současné době probíhá celoměstské kolo soutěže kuchařek – viz příloha: Propozice 2016

 

Rovněž podporujeme naše školy, aby se přihlásily do celorepublikového kola – viz příloha: republikové kolo soutěže

Záznamy: 1 - 4 ze 4