Podle stanov z 10. 9. 2015 máme v KCO-MSK dva druhy členství (každý si může vybrat, jakým členem chce být):

1. platící (evidováni jako tzv. registrovaní) členové :
 • mají právo hlasovat na členské schůzi a volit členy Výboru
 • mají přednostní právo získat případné dárky od sponzorů (balíčky pro děti na Mikuláše, apod.)
 • mají bezplatný vstup na akce pořádané klubem – např. besedy s odborníky, přednášky, prezentační akce, bezlepkové vaření (s výjimkou příspěvku na případné náklady)
 • po předložení členského průkazu mohou získat slevu u některých vybraných prodejců
 • získají bezplatně písemné edukační materiály
 • členský příspěvek byl schválen ve výši 150,- Kč/rok
 • zasílání informací e-mailem, možnost využití odborné knihovny klubu, účast na všech aktivitách klubu pro sebe i rodinné příslušníky

  2. neplatící (evidováni jako tzv. neregistrovaní členové) :
 • na členské schůzi mají hlas poradní
 • zaplatí symbolický poplatek za vstup na vybrané akce pořádané klubem (60, - až 100,- Kč) - např. besedy s odborníky, přednášky, prezentační akce, bezlepkové vaření (+ příspěvek na případné náklady)
 • symbolický poplatek za vybrané písemné edukační materiály
 • zasílání informací e-mailem, možnost využití odborné knihovny klubu, účast na všech aktivitách klubu pro sebe i rodinné příslušníky

  Každý člen si může vybrat druh členství a způsob úhrady (osobně, na účet).

  Členský průkaz s platností na 1 rok obdrží pouze platící členové.

  Členský příspěvek se platí vždy na rok od prvního či předchozího zaplacení (např. od listopadu 2017 do listopadu 2018). Při nezaplacení členského příspěvku členství přechází na neregistrované a naopak.