Předběžný plán aktivit na rok 2021 – předběžné termíny a organizátoři aktivit

1.    Každé první pondělí v měsíci (mimo letní prázdniny): úřední hodiny pro členy KCO-MSK (pravidelná poradna, vyřizování organizačních záležitostí, možnost půjčování knih z odborné klubové knihovny) v době od 16 do 18 hodin

 

2.    Plán aktivit:

 

leden-únor 2021:

- vyúčtování projektů, příprava činností na rok 2021, příprava členské schůze

 

březen 2021:

Radíme si navzájem + členská schůze:

termín – pondělí 1. 3. 2021 od 17:30 h

místo: formou online konference 

program: seznámení s Výroční zprávou, hospodařením, evidencí členů, plánem na rok 2021, schválení nového výboru - diskuse

                    

Jarní bezlepkové pečení:

termín: středa 24. 3. 2021

místo: formou online webináře

 

duben 2021:

- příprava Dětského dne

 

květen 2021:

- účast na Fórech celiaků v Praze a v Brně – podle zájmu

 

Bezlepkový den dětí:

termín: pátek 28. 5. 2021

místo: středisko Junák Svinov nebo SVČ Ostrava-Zábřeh

 

červen 2021:

- účast na akci FAJNA RODINA (MMO)

 

říjen 2021:

- v rámci festivalu Život bez bariér proběhne

Bezlepkový jarmark (7. celostátní setkání celiaků v Ostravě):

termín: 2. 10. 2021

místo: Černá louka

 

prosinec 2021:

Bezlepkový Mikuláš pro děti:

termín: středa 1. 12. nebo pátek 3. 12. 2021

místo: Středisko Junák Ostrava-Svinov nebo kavárna Dara Ostrava-Zábřeh, příp. SVČ Ostrava-Zábřeh

3.    Průběžné aktivity:

 

Ø účast na jednáních pracovní skupiny Děti a rodina v rámci KP Ostrava

Ø účast na jednáních Pracovní skupiny pro celiaky při MZČR v Praze

Ø účast KCO-MSK v projektu Pacientský hub

Ø zapojení do projektu z grantové výzvy Active Citizen Fund

Ø webové stránky KCO-MSK

Ø registrace na webu NZPI

Ø účast na odborných konferencích – podle možností

Ø poskytování poradenství podle potřeby

Ø dotace, projekty (MMO, MSK, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky apod.)

Ø vedení evidence členů

Ø vedení účetnictví

Ø technická podpora – online semináře, Google Meet, YouTube