Školní stravování (v mateřských, základních a středních školách) se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., která byla již několikrát novelizována - naposledy v roce 2017. Její celé znění je k dispozici na webových stránkách MŠMT: zde

Pro rodiče dětí, které potřebují bezlepkovou dietu, jsme vypracovali stručný manuál, jak jednat se školou a školní jídelnou v případě požadavku na dietní stravování: manual.doc