KDO JSME:

Jsme nezisková organizace – naším hlavním cílem je pomáhat lidem s nesnášenlivostí lepku a s přidruženými chorobami – celiakie, alergie na lepek, Duhrinova choroba apod.AKTUALITY

Milí členové a příznivci KCO-MSK,
pevně doufáme, že složité období koronavirových opatření je již za námi a že se nám podaří zorganizovat akce, které jsme měli naplánovány na jarní období 2020, i ty, které plánujeme na podzim. Nyní vás (děti i dospělé) srdečně zveme na Fajny den bez lepku - Den dětí se zvířátky, který se bude konat v pátek 4. 9. 2020, tentokrát ve středisku Junák v Ostravě-Svinově. Pro děti budou připraveny zábavné hry a soutěže, budeme rádi, pokud každé díte (mohou i dospělí) přinese nějaké zajímavé plyšové zvířátko - uspořádáme pak přehlídku těchto zvířátek. Dospělí se mohou pobavit mezi sebou, mohou využít naše poradenské služby, opéct si špekáček, možná i zazpívat u táboráku. Pokud má někdo kytaru a dokázal by s ní pobavit ostatní u ohně, prosím, ozvěte se nám, rádi využijeme. Firmy uvedené na pozvánce nám přislíbily sponzorské dary - máme slíbeny špekáčky na opékání, pečivo a další dobrůtky.
Zájemci o účast (mohou se hlásit nejen rodiny s dětmi, ale i dospělí bez dětí) se mohou přihlásit na tento e-mail: klubcelostrava@seznam.cz (uveďte jméno člena KCO-MSK a počet osob, které s ním přijdou).


6. celostátní setkání celiaků v Ostravě a Bezlepkový jarmark dne 17.10.2020


Vážení a milí členové KCO-MSK,
zdravíme vás po delší odmlce, kdy jsme museli dočasně utlumit naši činnost a zrušit některé naplánované aktivity - především Setkání se členy (členskou schůzi), Jarní bezlepkové pečení a Bezlepkový dětský den. Tyto aktivity však nechceme rušit úplně a věříme, že se nám podaří je zorganizovat v náhradních termínech.
Vzhledem k uvolnění opatření v důsledku pandemie uspořádáme dne 22. 6. 2020 od 16 hodin v klubovně KCO-MSK, Raisova 7, Ostrava-Mariánské Hory Setkání se členy (členskou schůzi) spolu s besedou Radíme si navzájem, kdy si můžeme vyměnit zkušenosti, rady, osvědčené recepty apod. - viz pozvánka. Vzhledem k opatřením prosíme o nahlášení účasti předem na tento e-mail (klubcelostrava@seznam.cz), a to do 20. 6. 2020.


Veselé bezlepkové Velikonoce

Velikonoční recepty

AKCE VELIKONOČNÍ BEZLEPKOVÉ PEČENÍ JE ZRUŠENA !!!!!!!!!!!!!!!!!

Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru se ruší Velikonoční bezlepkové pečení. Zatím nevíme, zda se bude konat v náhradním termínu. Informace budou včas zveřejněny. Přejeme pevné zdraví všem našim členům.
Výbor KCO-MSK
Veselé bezlepkové VelikonoceAKCE PRO ČLENY a PRO VEŘEJNOST – rok 2020

1. schůzka výboru KCO-MSK dne 6. 1. 2020

Vánoční bezlepkový trh v Praze 14.12.2019

Mikulášská bezlepková nadílka - 27. 11. 2019

Setkání celiaků v Brně dne 19. 10. 2019

Nákup do tašky - Bezlepkový jarmark 2019

5. celostátní setkání celiaků v Ostravě - Bezlepkový jarmark dne 5.10.2019

Den dětí s broučky - 24.5.2019

GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2019 - 18.5.2019

Setkání celiaků v Brně - 11.5.2019

Zápis z náhradní členské schůze ze dne 1. 4. 2019 Velikonoční bezlepkové pečení 20. 3. 2019

Pozvánka na členskou schůzi KCO-MSK 4. 3. 2019 od 16:30 h v klubovně KCO-MSK

Mikulášská bezlepková nadílka

Vánoční bezlepkový trh 15. 12. 2018