KDO JSME:

Jsme nezisková organizace – naším hlavním cílem je pomáhat lidem s nesnášenlivostí lepku a s přidruženými chorobami – celiakie, alergie na lepek, Duhrinova choroba apod.AKTUALITY

Pozvánka na členskou schůzi KCO-MSK 4. 3. 2019 od 16:30 h v klubovně KCO-MSK

Mikulášská bezlepková nadílka

Vánoční bezlepkový trh 15. 12. 2018