Kdo jsme:

Jsme nezisková organizace – zapsaný spolek, jehož hlavním cílem je pomáhat lidem s nesnášenlivostí lepku a s přidruženými chorobami – celiakie, alergie na lepek, Duhrinova choroba apod.

Působíme především v Ostravě a v Moravskoslezském kraji, ale chceme pomáhat i všem ostatním celiakům, kteří potřebují pomoc a podporu. Mnohé naše aktivity mají celostátní charakter (např. informace na webových stránkách, projekt Celostátní setkání celiaků v Ostravě, poradenská činnost). Členství v naší organizaci není vázáno na bydliště v určitém regionu, již nyní máme členy také z jiných krajů.

 • Zajišťujeme poradenství začínajícím i pokročilejším celiakům
 • Pořádáme akce pro členy i pro veřejnost – pozvánky zasíláme členům KCO-MSK e-mailem a zveřejňujeme je na našich webových stránkách
 • Pořádáme odborné přednášky a besedy o bezlepkové dietě
 • Pořádáme odborné konference ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními (nemocnice, střední odborné školy, nutričními terapeuty apod.)
 • Vyměňujeme si vzájemné zkušenosti, ověřené recepty apod.
 • Pořádáme jednorázové aktivity – např. Bezlepkové vaření a pečení, Den dětí, Mikuláš, Bezlepkový jarmark - prezentace firem,
 • Jsme členy Komunitního plánování města Ostravy, spolupracujeme s Národní radou pro zdravotně postižené, s Klubem celiakie Brno, s organizacemi Celia – život bez lepku, Společnost pro bezlepkovou dietu apod.
 • Chceme zajistit co nejširší informovanost a pomoc lidem, kteří trpí nesnášenlivostí lepku
 • Chceme šířit osvětu hlavně v oblastech školství, zdravotnictví a gastronomie
 • Chceme, aby se lidé (děti i dospělí), kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu (příp. podobné diety), mohli plnohodnotně věnovat stejným aktivitám jako zdraví lidé (cestování, sport, stravování ve školních, závodních i veřejných zařízeních apod.)
 • Chceme zajišťovat poradenství a pomoc lidem, kteří ještě nemají diagnostikovánu celiakii, ale trpí různými zdravotními problémy a mohou být potencionálními celiaky

  Výkonný výbor tvoří:
 • Ing. Robert Vaněk (klubcelostrava.rv@seznam.cz) – předseda KCO-MSK, dlouhodobě dodržuje bezlepkovou dietu, zajišťuje organizační záležitosti organizace, vede webové stránky organizace, zajišťuje spolupráci s firmami
 • Mgr. Eliška Birková (klubcelostrava@seznam.cz) – místopředsedkyně KCO-MSK, dlouhodobě dodržuje bezlepkovou dietu, pracuje ve školství, školní jídelny školní jídelny, poskytuje poradenství zvláště ohledně komunikace s úřady, se školními jídelnami apod., vytváří edukační materiály
 • Pavlína Grichová (klubcelostrava.pg@seznam.cz) – dětská sestra, dlouhodobě dodržuje bezlepkovou dietu, poskytuje odborné poradenství v oblasti zdravotnictví, pomáhá při zajišťování aktivit KCO-MSK, zajišťuje odborné přednášky
 • Alena Blažejová (klubcelostrava.ab@seznam.cz) – pomáhá s organizací aktivit
 • Jitka Blahutová (klubceostrava.jb@seznam.cz) – pomáhá s organizací aktivit

  Další aktivní členové:
 • Ing. Stanislava Klečková (klubcelostrava.sk@seznam.cz) – vede evidenci členů
 • Lenka Gajdošová (klubcelostrava.lg@seznam.cz) – vede odbornou knihovnu
 • Pavla Chvějová (klubcelostrava.pc@seznam.cz) – pořizuje fotodokumentaci z klubových akcí, vede klubovou kroniku

  Odborná knihovna KCO - MSK

  Nabídka půjčování odborné literatury o celiakii a zdravém stravování a kuchařek pro bezlepkovou dietu:
  Půjčení je možné nejen pro členy Klubu celiaků, ale i pro příznivce, doba na vrácení literatury jsou 3 týdny. Počítejte, prosím, s tím, že za každou půjčenou knihu zaplatíte vratnou kauci (cca v hodnotě knihy).
  Adresa knihovny: Raisova 9, Ostrava-Mariánské Hory (kancelář KCO-MSK) - po předchozí tel. domluvě s členkou KCO-MSK Lenkou Gajdošovou: 702 682 359 Seznam literatury k 1. 10. 2014: ODBORNÁ KNIHOVNA - na web.xls (31744)

  Stanovy KCO-MSK:


  Stanovy Klubu celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. – platné od 1. 4. 2019

  Zprávy o činnosti:
  Výroční zpráva KCO-MSK 2018
  Výroční zpráva KCO-sMSK 2017
  Výroční zpráva KCO-MSK_2016
  Výroční zpráva KCO-MSK_2015
  Výroční zpráva KCO-MSK_2014
  Výroční zpráva KCO_2013